Yasal Mevzuat

Son güncelleme tarihi: 27 Mart, 2019

Fatura Ödeme Merkezi

Mevzuat

Ödeme Hizmetleri sektörünün kanuni alt yapısını oluşturan “20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” olup, 20.06.2013 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, ödeme hizmeti faaliyetini BDDK’nın iznine tabi kılan bir takım düzenlemeler getirmiştir. Kanuna bağlı Yönetmelik ve Tebliğ 27.06.2014 tarihinde yayımlanmış olup, 27.06.2015 tarihine kadar ödeme hizmeti faaliyetinde bulunanların BDDK’dan faaliyet izni alması gerekmektedir. Kanun, bu tarihten sonra faaliyet izni almaksızın faaliyet gösteren kişiler için hapis ve para cezası öngörmektedir.

BDDK’nın 03.09.2015 tarihli kararı ile şirketimizin Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Müşterilerimiz için bilgilendirme

Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi