N Kolay Temsilcisi olmak isteyen girişimciler, haklarında kredibilite ve ödeme performansı araştırması yapıldıktan sonra gerekli kriterleri karşılamaları durumunda ve teminat alınmak suretiyle faaliyete başlatılırlar.

Temsilci/Bayi adaylarından herhangi bir franchise bedel talep edilmez. Faaliyet süresince gerçekleştirilen her bir işlem için komisyon kesintisi yapılır.

Temsilci/Bayi adayları, tahsilat işlemlerinin ön ödemeli olarak gerçekleştiriliyor olması nedeniyle günlük tahsilat işlemlerinde kullanmak üzere bir miktar sermayeye sahip olmalıdır.

N Kolay İşlem Merkezi Hizmet Lokalleri için belirlenmiş olan standart bir konsept söz konusu olup, Temsilci/Bayi adayları Hizmet Lokali'nin tadilat, tabela, banko ve sistem ekipmanı bedellerini ödemekle yükümlüdür.

N Kolay'ın bir diğer Temsilci Kanalı olan N Kolay İş Yerleri için ise bir konsept şartı olmayıp, bireysel girişimciler halihazırda ticari faaliyet yürüttükleri iş yerlerine (Bakkal, Cep Shop, Benzin İstasyonu vb.) kurulan KİOSK Cihazı üzerinden ödeme hizmeti faaliyetlerini yürütmektedir.

Başvuru

N Kolay Temsilcisi olarak faaliyet göstermek isteyen girişimciler;
başvuru formuna buradan ulaşabilirler.

N Kolay İşlem Merkezi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.
N Kolay İş Yeri Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

N Kolay İşlem Merkezi ve İş Yeri Temsilci / Bayi Olma Süreci

 • Adayın iletişim bilgisini Başvuru bölümünden Şirketimiz ile paylaşması
 • Aday’la irtibata geçme ve Başvuru Formu talebi
 • Değerlendirme (Ekran ve Piyasa istihbaratı, KKB araştırması, geçmiş ödeme performansı vb.)
 • Sonucun adaya bildirilmesi ve evrak temini
 • Teminat tesis süreci
 • Tahsilat lokalinin standart konsepte dönüştürülmesi (İş Yerleri için konspet dönüşümü yapılmaz)
 • Sözleşme imzalama
 • İşlem Merkezlerine Sistem Ekipmanlarının (PC, Monitör, Modem, Switch vb.), İş Yerleri’ne KİOSK Cihazının kurulumu
 • Faaliyete başlangıç

İstenen Belgeler

Başvurunuz onaylanır ise aşağıdaki evrakı temin etmeniz gerekmektedir.

Gerçek Kişiler

 • Vergi Levhası
 • Oda Sicil Kaydı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İmza Beyanı (Noter Onaylı)
 • İkametgah Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı

Tüzel Kişiler

 • Vergi Levhası
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 • Ortakların İkametgah Belgesi

Not: Başvuru sahibi adi ortaklık ise Adi Ortaklık Sözleşmesi (Noter Onaylı)

Teminat

Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan Temsilci/Bayi adaylarından Gayrimenkul İpoteği, Teminat Mektubu veya Nakit Blokaj olmak üzere belli tutarda teminat talep edilmektedir. Talep edilecek teminat tutarı değerlendirme süreci sonrasında Temsilci/Bayi adaylarına iletilecektir.

Fatura Tahsilatı, Fatura Ödemeleri alabilmek ve Türkiye'nin önde gelen fatura ödeme bayiliği sahibi olmak için N Kolay İşyeri Fatura Ödeme Bayiliği sayfamızdan başvuruda bulunabilirsiniz.